Németné Wéber Gabriella

06 309 167 618

gabi@belsootthon.hu

“Az öregkor is van annyi lehetőség,
mint maga az ifjúság, csak más ruhában.” Henry Wadsworth Longfellow

KÜLDETÉSEM

Egy vallomással kezdem a program ismertetését, hogy a személyes motivációmat is felfedjem. Már gyermekkoromban vonzottak az idős emberek, akiket mindig figyeltem. Nemcsak a viselkedésüket, hanem a szemüket is, hiszen éreztem, hogy igazán így tudtam hozzájuk közel kerülni. Emlékszem a nyolcvanhét éves nagymamámra, akinek a halála előtti napokban másképp csillogott a szeme. Ő mindig derűs ember volt, pedig nem volt könnyű élete, hiszen háborúkat élt át, az édesanyját hamar elveszítette, majd a férjét, az unokáját és a fiát is. Úgy láttam, hogy ő fel tudta dolgozni a veszteségeit és a legnagyobb kincset találta meg, amit ember megtalálhat az életben: a lelki békéjét. Ezt a belső nyugalmat láttam a szemében az utolsó napokban. Egy imakönyvvel a kezében aludt el csendesen az életével megelégedve.

Hálás vagyok, hogy láthattam őt így megöregedni. Általa megtapasztalhattam, hogy a lelki béke nem a körülményektől függ és mi magunk is sokat tudunk érte tenni.

Mindig közeli kapcsolatban voltam az idősebb korosztállyal, barátokhoz, idős rokonokhoz, később pedig az alkotócsoportjaim résztvevőihez kerültem közel. Mérföldkő volt az életemben, amikor már nemcsak a szemükből olvastam le a lelki állapotukat, hanem a művészetterápia segítségével. Az alkotás jótékony hatásait az idősebb korosztálynál megtapasztaltam egy idősotthonban tartott művészetterápiás foglalkozássorozaton is, továbbá több saját szervezésű női alkotócsoportban.

Küldetésemnek érzem, hogy művészetterapeutaként, minél több idős embert segítsek hozzá az elégedett időskor megéléséhez.

ALAPPILLÉREK

A pozitív pszichológiára alapozok, azaz a legfőbb célom, hogy a személyiségben rejlő lehetőségek kibontakozásában segítsek. A legnagyobb visszaigazolás az számomra, amikor látom az idősek lelkesedését, örömét alkotás közben. Továbbá azt, ahogy megnyílnak és mély lelki témákról is beszélnek, ami segíti a traumák feldolgozását. A flow élmény átélése segíti a folyamatos megújulást. A művészetterápia az élethosszig tartó fejlődést szolgálja, hiszen az alkotáson keresztül lehetőség nyílik a mélyebb önismeretre, ami a számvetést, összegzést is segíti. Ez az alapja a derűs időskornak.

HOGYAN SEGÍT A MŰVÉSZETTERÁPIA?

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

MIÉRT HASZNOS A MŰVÉSZETTERÁPIA EGY IDŐSOTTHONBAN?

A legtöbb idős embernek veszteségélményt jelent az, amikor elhagyja a saját otthonát és beköltözik egy otthonba. Sokszor ezt nem a saját akaratából teszi, hanem a kényszerítő körülmények hatására. Ezt a traumát még nehezebbé teheti, hogy idős korban a beilleszkedés sem mindig egyszerű, továbbá az új helyzet miatt feleslegesnek érezheti magát. Kényelmes az, hogy kiszolgálják, ellátják őt, de éppen ezért úgy érezheti magát, hogy ő már nem hasznos. Sokakat zavar a bezártság, ill. a mindennapok monotonitása egy intézményben.

Mindezeknek az érzéseknek a feldolgozásában is tud segíteni a művészetterápia. Továbbá örömet okoz az, hogy közösségi élményben van részük és a két kezükkel alkotva megnyílnak a saját belső világuk felé. A természetre hangolódás különböző dekorációkkal, a versek, a mesék, a különböző művészeti alkotások és zenék kizökkentik a lakókat a megszokott keretek közül. Felismerik saját lelki és szellemi gazdagságukat, ami erőt ad nekik a nehéz helyzetekben is.

HOGYAN ZAJLIK EGY MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁS?

A foglalkozások az évkörhöz igazodva meghatározott tematika mentén zajlanak zárt csoportban (max. 8 fő), tehát minden héten ugyanazokkal a csoporttagokkal találkozunk. Ez biztosítja a bizalmi légkört, ami a mélyebb munkához szükséges.

Az egyes alkalmak elején bemelegítő gyakorlatokkal ráhangolódunk az alkotásra, továbbá rövid elméleti bevezetővel ill. relaxációval a foglalkozás témájára. Alkotás előtt meséket, verseket olvasok és zenét is hallgatunk (olykor alkotás közben is). Ezután olyan különböző technikákkal alkotunk mint pl.: akvarell festékkel vizes akvarell papírra, olajpasztellkrétával, porpasztellkrétával, ceruzákkal, szénrúddal, agyaggal stb. Továbbá készítünk montázsokat és általam hozott anyagokkal kollázsokat is. A foglalkozást megbeszéléssel zárjuk. Amennyiben a csoport igényli egyéni feladatot is kapnak a következő alkalomra (Tapasztalatom szerint sokan szeretik.)

Egyéni foglalkozásokat is tartok, amit akár ágyban fekvő időseknek is ajánlok.

Örömalkotás foglalkozásaim nyitott csoportként működnek. Ezeknek a foglalkozásoknak kötetlenebb a tematikája és alkalomszerűen is látogathatóak.

A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, alapanyagokat én biztosítom. A művészetterápiás alkalmak árát egyedileg tudom kiszámolni, attól függően, hogy milyen gyakorisággal, hány főnek tarthatok foglalkozást.

Szívesen bemutatom személyesen is a programomat, ill. igény esetén ingyenes első foglalkozást is tartok az idősotthonban, nyugdíjas klubban.

Megkeresését várom szeretettel!

Németné Wéber Gabriella